POLITIKA JAKOSTI

 

 • Smyslem naší práce je transparentní, včasné a kvalitní uspokojování potřeb výrobků a služeb ze strany našich klientů.
 • Neustálým zlepšováním řízení procesů, zvyšováním spolehlivosti a výkonnosti výrobních kapacit a pozitivní motivací všech zaměstnanců aktivně využíváme potenciál trhu a vytváříme silné, oboustranně výhodné partnerské vztahy se současnými i budoucími zákazníky.
 • Ve spolupráci s našimi vybranými partnery a dodavateli nabízíme komplexní sortiment strojů a pracujeme na zavádění nových technologií a trvalém zvyšování zákaznických i uživatelských standardů.
 • Vedení společnosti klade důraz na prevenci a předcházení neshodám, před jejich následným řešením, včetně plnění právních a jiných požadavků.
 • Všichni pracovníci jsou vedeni k zodpovědnosti za procesy a výsledky týkající se svých oddělení s cílem dosažení efektivity a neustálého zlepšování systému jakosti

 

Jsme a nadále chceme být:

 • významným dodavatelem technologií povrchových úprav v teritoriu střední Evropy
 • významným dodavatelem systému sběru a třídění abraziva s celosvětovou působností
 • seriozním zaměstnavatelem nabízejícím atraktivní zaměstnání
 • malou společností vyznačující se vysokou přidanou hodnotou spolehlivosti, kvality výrobků a služeb
 • důkazem úspěšnosti kombinace českých mozků a rukou, který se dokáže prosadit na Evropském i světovém trhu
 • spolehlivým obchodním partnerem pro zákazníky a dodavatele

 

Vedení společnosti se zavazuje:

 • dodržovat výše uvedené zásady
 • plnit požadavky zákonů a právních předpisů
 • neustále zlepšovat systém managementu kvality.

 

Ve Zlíně, dne 11.4. 2017

Ing, Jiří Neuwirth  - jednatel společnosti

Ing. Hana Kučerová - představitel vedení pro jakost

 

 

 

Facebook Youtube Email

Máte dotazy?
Neváhejte a kontaktujte nás!

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů